24 oct. 2011

Imos sacar o LP.

Esta é a proposta do Local de Música para a formación interna. O obxectivo é respostar ás principais necesidades e intereses de formación dos grupos do Local en función dos diferentes perfis que actualmente conviven no local.


Analizamos ao longo destes últimos anos as demandas dos grupos e as necesidades específicas de formación. Despois de varias experiencias formativas, definimos unha liña compacta e delimitada e  plenamente integrada co enfoque de xestión do local.
1 comentario: